С какво се различават стиловете йога?

Има различни стилове хатха йога, които могат да се намерят в йога студията както в България, така и извън нея. Можете ли да направите разлика между тях? Предполагам, че поне веднъж сте чули за един от стиловете: Ащанга виняса йога, Айенгар йога, Кундалини йога, Пауър йога, Виняса флоу йога и др. В следващите редове са описани ключови характеристики на едни от най-често срещаните стилове хатха йога.

Ащанга виняса йога

Ащанга виняса йога (или просто Ащанга йога) е стил, който представлява поредица от пози, които са в синхрон с дишането. Практиките са енергични и изискват физическа сила, издръжливост и гъвкавост, което би могло да се окаже предизвикателство за начинаещите. Ащанга йога е динамичен стил. Съставен е от шест серии (нива) с фиксирана подредба на позите. Когато дадена серия е усвоена, се преминава към следващата по сложност серия.

Практиката започва със слънчев поздрав, вариант А и Б (Sun Salutation A & Sun Salutation B). След това се продължава с набор от изправени пози и пози в седнало положение. Фокусът по време на практиката е върху енергията и дишането. Въпреки че е физическа практика, тя насърчава яснотата на ума и вътрешния мир.

Айенгар йога

Айенгар йога поставя фокуса върху съвършеното изпълнение на асаната (позата). Асаните се задържат за дълго време, като по време на задържането се усъвършенства правилното разположение на тялото. Според Айенгар асаната е съвършена, когато тялото е постигнало стабилност в нея и се чувства комфортно в нейната заключителна позиция. Именно тогава, настъпва положителното влияние на асаната. Когато тялото е овладяно и е под контрол се преминава към медитативност и духовна осъзнатост на практиките. Да се осъзнава всеки орган, всяка тъкан и клетка, дори кожата по време на практиката.

Отличителен белег на айенгар стила е използването на помощни средства, които подпомагат разтягането, укрепването на тялото, баланса или подобряват положението на тялото. С тяхна помощ практикуващите достигнат съвършенството, което се търси в изпълнението на асаните.

Кундалини йога

Кундалини йога акцентира върху дишането, напяването на мантри и медитации, отколкото върху асаните. В кундалини йога се използват техники, чрез които да се раздвижи енергията нагоре по чакрите. Започва се от първа чакра (в основата на торса) и се стига до седма чакра (на върха на глава). Използваните техники са асани, пранаями (дихателни упражнения), мантри (напяване), мудри (позиция на пръстите на ръцете / жестове). Практиката предизвиква тялото да излиза от зоната си на комфорт. Например, чрез удължаване на дишането, извън границата на удобството, чрез продължителна (и понякога уморителна) неподвижност на тялото, по време на медитация и др.

Пауър йога

Пауър йога се различава чрез отделянето ѝ от традиционната форма и философия на йога. Пауър йога е по-скоро енергична и динамична тренировка, подходяща за практикуващи, които предпочитат физическата страна на йога пред духовната. В пауър йога са ограничени санскритските термини, мантрите, медитациите. Акцентира се върху интензивните тренировки, като стилът е силно повлиян от ащанга виняса. При пауър йога, голяма част от асаните се преподават в модифицирана форма. Практиките не поставят силен акцент върху правилната геометрия на тялото в различните пози. В хода на динамичната тренировка е важно да пазим тялото си от контузии и травми при неправилно изпълнение на позата, както и да слушаме тялото си и да не се пресилваме.

Виняса флоу йога

Виняса флоу йога е “непрекъсната последователност от свързани с дишането пози”. Виняса флоу означава “практика, в която поставяме съзнателно тялото-дишането-ума в един непрекъснат поток във времето и пространството”:

  • Виняса, произлизащо от няса, означава “поставям”;
  • Ви означава “по определен начин”;
  • Флоу означава поток.

Подобно на Ащанга виняса йога, във Виняса флоу йога се преминава плавно и последователно от поза в поза, като се синхронизира дишането. Преходът между позите е много плавен, като често се задържа в определена асана различен период от време. Разлика между двата стила е, че тук всяка практика обикновено предлага различна серия от пози. Често се използва и слънчевият поздрав А и Б (Suriya Namaskar A & B). Взаимствани са принципите на Аейнгар йога, като се поставя акцент върху правилното изпълнение на асаната, както и използването на помощни средства като йога тухлички и др.

При Виняса флоу няма строго фиксирана система, както в Ащанга йога. Това позволява да се подхожда творчески в подредбата на асаните една след друга в непрекъснат плавен поток, свързан с поставената цел или тема на практиката.

Източници

  1. Преподаване на йога. Основни принципи и техники. – Марк Стивънс
  2. YogaBasics: ASHTANGA YOGA: DEFINITION, PRINCIPLES, PRACTICES & HISTORY