Приказките в йога практика за деца


Приказката е важен компонент от практиките по йога за деца между две и седем години. По какъв начин? По-долу, можете да видите как протича 60 мин. практика за деца 5-7г. възраст.

  • Уводни думи на преподавателя и разговор с децата – 3 мин
  • Загрявка – 10 мин.
  • Приказка с йога асани – 30 мин.
  • Йога дишане – 6 мин.
  • Релаксация – 6 мин.
  • Дискусия с децата по темата на часа – 5 мин.

Как участват приказките в йога за деца

Приказката е 50% от цялата практика при йога за деца. Тя се използва като основа, която да грабне вниманието на децата и на базата на нея, да се преподадат асаните. Докато сюжетът пленява интереса на децата, те с желание и ентусиазъм (което е от изключителна важност), преминават от поза в поза, вживявайки се в ролята на различни герои от приказказката. Герои като баба Меца, Кумчо Вълчо, Зайко, Костенурката и тн. 

Приказките се избират спрямо възрастта на децата. Около 5-6г. възраст е подходящо да се представят приказки с поука като басните на Езоп или Лафонтен. При избора на приказки се избягват страшни истории, герои, или теми и персонажи, които могат да предизвикат страх, неразбирателство и смущение у децата.

След добре подбрана история, всеки герой се оприличава на дадена асана, която децата ще изпълняват.

Например:
Баба Меца може да бъде представена чрез куче, гледащо надолу:

ГеройПоза
Баба Меца
Щъркелът
Щъркел, който се храни
Заекът
Табл.1 Пози от йога за деца

Ползите от йога, преподавана с приказки

Приказките успяват да представят на децата различни емоции, взаимоотношения, реакции, поуки, с които хората се сблъскваме често. По този начин, децата се докосват до реалния живот. Приказките съдържат житейския опит, мъдрост, култура на народите, събирани през вековете и предавани под формата на различни сюжети. Децата емоционално преминават през премеждията на любимите си герои, съпричастни са с техните загуби и се чувстват победители заедно с тях. Придобиват впечатления, изграждат си представа за добро и лошо, за последствията от различните действия на художествените герои.

Друга полза, която носи йога за деца е, че чрез приказките децата развиват въображението си. По време на йога практиката слушат разказваната история, като си представят героите – как изглеждат, техните размери и форми (представени чрез йога асани), тяхното поведение, техния глас. Представят си обстановката наоколо – в гората, в планината, в нечия хралупа. Въображението на децата дооформя историята на йога преподавателя. За разлика от електронните устройства, които визуално насищат ума на децата с детайли, тук всичките детайли ги “изработват” те. Мисленето се активира и вместо пасивно да приема информация, умът създава информация. Удовлетворява се необходимостта на децата да фантазират.